All Posts By

Chiong Sie Jing

Tesis

Cara Membuat Tesis Yang Baik Dan Benar

Cara Membuat Tesis Yang Baik Dan Benar   "Saya mahu tulis artikel jurnal sebanyak yang mungkin!"   PhD tidak bermaksud memberi tumpuan sepenuhnya dalam penulisan. Sebenarnya, ia adalah mengenai penyelidikan. Penulisan artikel jurnal dan tesis…
Chiong Sie Jing
May 13, 2017