All Posts By

Chiong Sie Jing

Cara Membuat Tesis Yang Baik Dan Benar

Cara Membuat Tesis Yang Baik Dan Benar-EdiThumbs
Cara Membuat Tesis Yang Baik Dan Benar   "Saya mahu tulis artikel jurnal sebanyak yang mungkin!"   PhD tidak bermaksud memberi tumpuan sepenuhnya dalam penulisan. Sebenarnya, ia adalah mengenai penyelidikan. Penulisan artikel jurnal dan tesis berfungsi sebagai satu cara persembahan sahaja. Kalau macam itu, apakah cara membuat tesis yang baik...
Read More